Matige vangsten tijdens laatste koppelwedstrijd


Op zaterdag 9 november hield HSV de Snoekbaars haar laatste open koppelwedstrijd van het jaar. Met 36 koppels zat de wedstrijd vol. Helaas is er toch een koppel niet komen opdagen. Vanaf half 8 kon er worden geloot.

Er werd gevist in drie vakken;
- Vak A Camping
- Vak B Paardenwei
- Vak C Welsum

Degenen die in vak B hadden geloot, konden mee met de trekker zodat zij niet zo ver hoefden te lopen.

Voorafgaand werd er wel veel vis verwacht, maar uiteindelijk viel het toch tegen. Waarschijnlijk komt dit door het opkomende water en de eerste nachtvorst. Ook de harde wind hielp niet bepaald mee. Door de kou zijn de voorns ook al richting het diepere water gegaan.

Vak A werd gewonnen door Gerrits & Hendriksen met 12,5 kilo

Vak B werd gewonnen door Letteboer & De Haan met 9,1 kilo

Vak C werd gewonnen door Hekkers & Penterman met 69,2 kilo

In totaal werd er 320 kilo gevangen, wat neerkomt op gemiddeld 9 kilo.

Volledige uitslag:

10-11-2019 - Jelle Overbeek