Onweer zorgt voor afgelaste wedstrid


Maandagmiddag vlak voor de clubwedstrijd van 30-05-2016 heeft de wedstrijdcommsisie besloten dat het niet verantwoordt was om de wedstrijd door te laten gaan. Door elke, tot nu toe deelnemende, visser op te bellen heeft men getracht een ieder op tijd in te lichten.

De plotselinge veranderingen in het weerbeeld en de kans op verbetering waren te onbestendig. De wedstrijdcommsie heeft daarop besloten de wedstrijd niet door te laten gaan en zo nodig te verplaatsen.

Na kort intern overleg dacht men er verstandig aan te doen om de wedstrijd door te laten gaan op de aanstaande woensdag. Dit heeft echter tot veel weerstand geleidt en advies om dit niet te doen.

Daarom is besloten om in goed overleg de eerst komende clubcompetitie wedstrijd samen te overleggen, met aanwezige wedstrijd vissers. Op deze avond zal dan naar  een ideale datum gekeken worden om deze wedstrijd in te halen.

Let wel; dit kan lijden tot enige discussie leiden waarbij de wedstrijdcommsie het voorbehoudt maakt dat zij uiteindelijk een keuze zal maken. Helaas zou het zo kunnen zijn dat dit niet tot ieders tevredenheid zal zijn. De wedstrijdcommissie vraagt hier begrip voor.

31-05-2016 - Tonnie Mulder