Bestuursvergadering 7 april 2016


Op 7 april 2016 heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden. Natuurlijk zijn er veel items besproken en plannen gemaakt.

Het voltallige bestuur en de wedstrijdcommissie waren aanwezig. Vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur is er vergaderd.

Wij zullen u proberen via deze weg welke afspraken en/of speerpunten er liggen voor de komende tijd.

 

 

07-04-2016 - Tonnie Mulder