Jaarvergadering "De Snoekbaars"


 

Afgelopen 10 maart 2016 heeft op de camping te Ijsselzicht Veessen de jaarlijkse jaarvergadering voor leden van de "De Snoekbaars" plaatsgevonden.

Onder de aanwezige leden heeft de voorzitter stil gestaan bij de gebeurtenissen van vorig jaar, het heden en wat er speelt voor de komende tijd.

We hebben stil gestaan bij onze ereleden en leden die ons zijn ontvallen. Maar ook hebben we meerdere gesprekonderwerpen gehad. Deze gingen over de nieuwe mogelijkheden van het ruimte voor de rivier project als over vismogelijkheden van onze huidige gepachte vislokaties.

Er werd samen met de leden gediscusseerd en uitleg gegeven aan aangehaalde punten in de vergadering.

Voor de visvereniging "De Snoekbaars" zijn er zo samen emt de leden nog velen zaken die we willen realiseren.

14-03-2016 - T.Mulder