Verscherpt Protocol Loting Koppelwedstrijden


LET OP!!

Verscherpt Protocol Loting Koppelwedstrijden

Geachte deelnemers,

I.v.m. de aangescherpte Coronamaatregelen gaat er per koppel maar 1 deelnemer naar binnen via de ingang op het terras aan de voorzijde van “IJsselzicht”.

De overige deelnemers kunnen zich onder de geldende 1,5 meter norm begeven op het terras of wachten in de eigen auto. Verzamelen aan de achterzijde (parkeerplaats) is NIET toegestaan!

Tevens verzoeken wij deelnemers die een stek loten in “De Paardewei” hun materiaal zoveel mogelijk in het midden van de platte wagen te plaatsen en indien het fysiek het toelaat zelf te lopen naar de stek!! Diegenen die niet KUNNEN lopen verzoeken wij aan de zijkant van de kar plaats te nemen en bij passage van het hek even af te stappen.

Wij beseffen dat dit niet de leukste maatregelen zijn maar doen op ieder een zeer dringend beroep zich hieraan te houden zodat ook de overig resterende wedstrijden nog gevist kunnen worden.

`De Snoekbaars`

28-09-2020 - Jelle Overbeek