LAATSTE NIEUWS


Wedstrijduitslag 3 juli

Uitslagen

Jelle Overbeek - 10-07-2021

Wedstrijd 3 juli gaat door

Nog 2 plaatsen vrij!

Jelle Overbeek - 26-06-2021

Vissen bij Groene Hek niet meer mogelijk

Borg terugvragen

Jelle Overbeek - 19-04-2021

Snelstartgids voor Sportvissers

Bericht van Sportvisserij Nederland

Jelle Overbeek - 03-04-2021

Kennisgeving uitstel Algemene Ledenvergadering

Bericht van het bestuur

Jelle Overbeek - 03-02-2021
MEER NIEUWS

SPORTVISSERIJ NEDERLAND


Sportvisserij Nederland is een vereniging die via regionale federaties en 900 lokale hengelsportverenigingen ruim 570.000 aangesloten sportvissers overkoepelt. Nationaal en internationaal vertegenwoordigt Sportvisserij Nederland de Nederlandse sportvisserij. Directe leden van Sportvisserij Nederland zijn de 7 regionale hengelsportfederaties en de landelijke specialistenorganisaties van vliegvissers (VNV), snoekvissers (SNB) en karpervissers (KSN). Zij vormen de algemene ledenvergadering die het beleid op hoofdlijnen en de begroting bepaalt.

Bezoek website

Wil jij direct vissen?

Wil jij direct vissen?

Bestel dan direct de vispas of gratis jeugdvergunning (tot 14 jaar)!
Bij aanmelding met onderstaande link wordt u direct lid van onze club.
Let op: de VISpas en Jeugdvergunning zijn een kalenderjaar geldig, dus van 1 januari t/m 31 december.

Bestel uw vispas of jeugdvergunning