Het Bestuur


Onze vrijwilligers houden leven in de vereniging. 

Het Bestuur

Freek van Emst

Commissie dagelijks bestuur

Freek van Emst
Bestuurslid sinds : 2002-2003.
Gezicht van de vereniging.
Leiden van het bestuur.
Aansturen van commissies.
Vertegenwoordiger van de vereniging.
Voert toezicht uit.

Tel: 06-12853670

Frank Overbeek

Penningmeester

Frank Overbeek
Beheerder financiƫle middelen.
Ledenadministratie.
Betalen van rekeningen.
Verantwoordelijk voor het financieel jaarverslag.
Begroting komend jaar.
Incasseren van contributies

Tel: 06-13382008

E-mail: ledenadministratie@hsvdesnoekbaars.nl

John Bijsterbosch

Secretaris

John Bijsterbosch
Behandelen ingekomen stukken.
Voorbereiden + uitvoeren beleid.
Correspondentie.
Informatievoorziening.
Jaarverslag.
Verzorgen van uitnodigingen.

E-mail: j.bijsterbosch8181zt@gmail.com

Wedstrijdcommissie

Evert Tellegen

Wedstrijdcommissie clubwedstrijden.

Evert Tellegen
Wedstrijdcommissie clubwedstrijden.
Algemeen vrijwilliger.
Sponsor "De Snoekbaars"

Tel: 06-16274000

Gerrit Jan Kommer

Wedstrijdleider open wedstrijden IJssel.

Gerrit Jan Kommer
Wedstrijdcommissie open wedstrijden IJssel.
Algemeen vrijwilliger.

Tel: 06-40491132

Jelle Overbeek

Wedstrijdcommissie open wedstrijden IJssel.

Jelle Overbeek
Algemeen vrijwilliger

Taken:
- Ondersteunen open competitie
- Beheren van de website

E-mail: jelle.de.snelle@hotmail.com