Kennisgeving uitstel Algemene Ledenvergadering


In navolging van de adviezen van de Rijksoverheid en Sportvisserij Nederland inzake te volgen Coronaprotocollen heeft het dagelijks bestuur van “De Snoekbaars” besloten de Algemene Ledenvergadering voor 2021 voorlopig tot nader order uit te stellen.

Nu er voorlopig nog geen zicht is op mogelijkheden om evenementen met grotere groepen te organiseren menen wij er goed aan te doen de ALV tot tenminste oktober van dit jaar uit te stellen. Mocht er aanleiding zijn om tot een andere planning te komen dan zullen wij u uiteraard hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

03-02-2021 - Jelle Overbeek