Overlijden Freek van Emst


Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van onze Erevoorzitter:

Freek van Emst

Voor zijn jarenlange inzet als voorzitter zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd. Wij zullen hem missen.

Ons medeleven gaat uit naar zijn gezin en familie. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

 

Het bestuur HSV “De Snoekbaars”

22-03-2023