Resultaten onderzoek visstand Apeldoorns Kanaal


Vorig jaar is er een visstandonderzoek uitgevoerd als onderdeel van het onderzoek voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). KRW-waterlichamen worden onder andere onderzocht op visstand. Dit heeft vorig jaar plaatsgevonden in het Apeldoorns Kanaal. 

Zie hier de resulaten van het onderzoek: Resultaten KRW vis onderzoek Apeldoorns kanaal 2021

08-12-2022